ក្រសួងប្រកាសពីការត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ២០១៩-២០២០

15-កក្តដា-2020 - ម៉ោង 4:00:32PM
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយប្រាប់​ពីការ​ត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​ (បាក់ឌុប) ២០១៩-២០២០។ ដោយសារតែមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងអប់រំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យគ្រឹះស្ថាន​សិក្សាឯកជន​បង្រៀន និង​រៀនតាម​ការ​សិក្សា​ពីចម្ងាយ និងការ​សិក្សា​តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​ និង​រៀបចំ​ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​រៀងៗខ្លួន។​ ចំណែក​សម័យប្រឡង ត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុក​របស់​ក្រសួង​អប់រំ ដែលបាន​ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

1

1

1

1