គួរ​ឲ្យ​សរសើរ! និស្សិត​ន័រតុន ២ រូប​បង្កើត​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ស្គាល់​អារម្មណ៍​មនុស្ស

ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​គ្រប់​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​ ជា​កត្តា​ចាំ​បាច់​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​ខ្វាយខ្វល

វិធី​មួយ​អាច​ Login ចូល​​ប្រើ​គណនី​ Gmail ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​

Login ចូល​ប្រើ​គណនី​ Gmail មួយ​ ហើយ​ Logout បន្ទាប់​មក​ Login ចូល​គណនី​មួយ​ទៀត​ អាច​បង្ក​ភាព​ធុញទ្រា

ហេតុផល៖ ការជជែកវែកញែកនៃហេតុផល The Ontological Argument

“ប៉ុន្តែ តើវាមិនមែនជាមូលហេតុ ធម្មតាទេឬ ដើម្បីជឿលើព្រះជាម្ចាស់?” ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាស្តីអំពីហេតុផលដែ

បញ្ញាចិត្ត Conscience

នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិក៏មានអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំអំណាចនៃភាពខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរ។ លោកសាវ័កប៉ុលបានចង្អុលបង្ហាញ

សេចក្តីអធិប្បាយ យ៉ូហាន១៦៖២៣-៣៣ ឬ ៥៖១-៩

សេចក្តីអធិប្បាយ យ៉ូហាន១៦៖២៣-៣៣ ឬ ៥៖១-៩ For Sixth S.of Easter ២៣ នៅថ្ងៃនោះ អ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ

សណ្ឋាននៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ The Shape of Christian Teaching

មានអ្នកខ្លះបានផ្តល់និយមន័យនៃការបង្រៀនបទគម្ពីរជាស៊េរីនៃប្រធានបទជាច្រើន។ គឺដូចជាមុក្តាជាច្រើនស្ថិតនៅលើ

ពត័មានច្រើនទៀត...
page hit counter free
Visit Counter