ព្រះសម័យបុរាណ និងសម័យទំនើប

មានអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះគម្ពីរមួយចំនួនជឿថា មុនពេលដែលក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវពួកបាប៊ីឡូនបំផ្លាញ នៅឆ្ន

អំពីអំពើបាបពីកំណើត

គឺទាក់ទងទៅនឹងអំពើបាបពីកំណើត ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមទេវវិទូមួយចំនួនចំពោះគោលជំនឿក្រុងអ័ក្សប៊ឺក។ តើ

ក្រមសម្ព័ន្ធមេត្រី

ដោយសារតែព្រះគុណ និងសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះអម្ចាស់ ការបង្រៀនដែលទាក់ទងនៅនឹងមាត្រានៃគោលជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិ

យើងសន្មត់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអាទិករ We Presume a Creator God

ទេវវិទ្យារបស់ពួកជំនុំលូធើរានសន្មត់ថាគឺមានព្រះអាទិករ ហើយយើងគឺជារបស់ដែលទ្រង់មានបង្កើតឡើង។ អ្នកអាចនិយាយ

តិច​អត់​ដឹង Viber មាន​មុខងារ​សម្ងាត់​មួយ ដែល​អ្នក​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍

ក្រុម​ម៉ូតូ​ធំ​ BMW កម្ពុជា ដែល​ជា​ក្រុម​ម៉ូតូ​ធំ​​មួយ​​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​សមាជិក​អន្តរជាតិ​នៃ​ក

ទើប​ចេញ​នៅ​អេស្ប៉ាញ​យប់​មិញ​ S9/S9+ ហោះ​មក​ដល់​ខ្មែរ​ភ្លាម តម្លៃ​សុំ​លាក់​សិន

ក្រុម​ម៉ូតូ​ធំ​ BMW កម្ពុជា ដែល​ជា​ក្រុម​ម៉ូតូ​ធំ​​មួយ​​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​សមាជិក​អន្តរជាតិ​នៃ​ក

ពត័មានច្រើនទៀត...
page hit counter free
Visit Counter