មន្ត្រីប៉ូលីសមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនដើរត្រឡប់មកវិញ
លោក Trump អះអាងថាមន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបការតវ៉ា


មន្រ្តីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតួនាទីរបស់មន្រ្តីយោធ

Joe Biden មើលឃើញការរៃអង្គាសប្រាក់បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ George Floyd និងការឆ្លើយតបរបស់ Trump ចំពោះការតវ៉ា


យុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការរៃអង្គាសប្រាក់