ក្រឹត្យវិន័យទាំង១០ប្រការ

ក្រឹត្យវិន័យទាំង១០ប្រការ ក្រឹត្យវិន័យទាំង១០ប្រការបង្ហាញយើងឲ្យស្គាល់អំពីបាប និងព្រះសង្រ្គោះរបស់យើង។<

ការចងសម្ពន្ធមេត្រីនឹងលោកអ័ប្រាហាំ

លោកុប្បត្តិ ១២:១-៣ ក.តើព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់លោកអ័ប្រាហាំឱ្យធ្វើអ្វីខ្លះ? ខ.តើព្រះជ

ប្រស្នា​អំពី​កូន​ពៅ​ដែល​បាត់ ហើយ​រក​ឃើញ​វិញ

១១ រួច​ទ្រង់​ក៏​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា មាន​បុរស​ម្នាក់​មាន​កូន​ប្រុស​២ ១២ កូន​ពៅ​និយាយ​ទៅ​ឪពុក​ថា សូម​លោក

ការរំជួលចិត្ត៖ការជួបប្រទះខាងវិញ្ញាណ

ជាចុងក្រោយ យើងអាចជជែកវែកញែកថា អារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺបានក្បត់ជាមួយនឹងភាវៈដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងខ្លួន។ នៅដើ

និស្ស័យពុករលួយ

បណ្ឌិត លូធ័របាននិយាយថា៖ អំពើបាបពីកំណើតគឺប្រៀបបីដូចជាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានជាតិពុល ឬដូចជាមនុស្សមានជំង

កំហុសខុសឆ្គងរបស់បេឡាគាសនិយម និង មេនីឈៀននិយម

គោលលទ្ធិនេះនេះត្រូវតែរក្សា និងការពារដើម្បីកុំឲ្យដើរចូលទៅក្នុងការបង្រៀនខុសឆ្គងរបស់បេឡាគាសនិយម ឬមេន

ពត័មានច្រើនទៀត...