រឿងក្នុងព្រះគម្ពីរ,LHM MEDIA
ប្រស្នា​អំពី​កូន​ពៅ​ដែល​បាត់ ហើយ​រក​ឃើញ​វិញ

១១ រួច​ទ្រង់​ក៏​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា មាន​បុរស​ម្នាក់​មាន​កូន​ប្រុស​២ ១២ កូន​ពៅ​និយាយ​ទៅ​ឪពុក​ថា សូម​លោក

ការរំជួលចិត្ត៖ការជួបប្រទះខាងវិញ្ញាណ

ជាចុងក្រោយ យើងអាចជជែកវែកញែកថា អារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺបានក្បត់ជាមួយនឹងភាវៈដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងខ្លួន។ នៅដើ

និស្ស័យពុករលួយ

បណ្ឌិត លូធ័របាននិយាយថា៖ អំពើបាបពីកំណើតគឺប្រៀបបីដូចជាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានជាតិពុល ឬដូចជាមនុស្សមានជំង

កំហុសខុសឆ្គងរបស់បេឡាគាសនិយម និង មេនីឈៀននិយម

គោលលទ្ធិនេះនេះត្រូវតែរក្សា និងការពារដើម្បីកុំឲ្យដើរចូលទៅក្នុងការបង្រៀនខុសឆ្គងរបស់បេឡាគាសនិយម ឬមេន

ពត័មានច្រើនទៀត...
page hit counter free
Visit Counter